Aansprakelijkheid

“Deelname aan de activiteiten van de club vindt plaats voor eigen rekening en risico.  

Een NCA-lid geeft door deelname aan een activiteit impliciet aan, op de hoogte te zijn van de risico´s die mogelijk verbonden zijn aan de deelname.

Hij/zij zal het bestuur, individuele leden van het bestuur of leden van de NCA die een activiteit organiseren of leiden, dan ook niet aansprakelijk stellen voor consequenties van zijn/haar deelname aan een activiteit”.