Lid worden

Voor meer informatie over de NCA, of de inschrijving als lid, kunt u bij ieder bestuurslid terecht tijdens de koffie-ochtend. Of neem m.b.v. het contactformulier, contact op met één van hen.

Contactgegevens

Iedereen wordt verzocht wijzigingen m.b.t. contactgegevens direct door te geven aan het secretariaat. Dat kan via dít contactformulier.

Contributie

De contributie bedraagt thans € 20 per jaar, aan het begin van het verenigingsjaar per bank te voldoen aan de penningmeester.

Bank

ING bank IBAN: NL68 INGB 0102 870 497
t.n.v. M.A.Veen (penningmeester NCA)

O.v.v. : naam en voor wie contributie wordt betaald

Activiteiten

Het clubseizoen loopt van oktober t/m mei. Klik hier voor de agenda!