Adviesgroep

Binnen de NCA functioneert een kleine adviesgroep om onze leden waar nodig de weg te wijzen naar en te helpen bij het omgaan met ambtelijke en andere instanties. Het gaat om het bieden van "1e-lijns advisering": het beantwoorden van vragen, het eventueel doen van onderzoek daartoe en het, indien nodig, doorverwijzen naar de "2e-lijn" (professionals zoals een notaris, gestor of een advocaat). In een enkel geval kan een NCA-lid door ons, bij taalproblemen, ook vergezeld worden bij een bezoek aan een overheidsinstantie of een notariskantoor. Maar onze primaire bedoeling is het beantwoorden van vragen en het wijzen van de weg naar de juiste plek. De groep bestaat vooralsnog uit de volgende twee personen:
Trudi de Ruyter * +34 965 959101 * tdbonalba@gmail.com
Meinaard Veen * +31 865529811 * meinaardveen@gmail.com

Populaire onderwerpen:

  • Ingezetene zijn in Spanje of in Nederland
  • Huis (ver-)kopen of (ver-)huren
  • Gebruik van de auto in Spanje en Nederland
  • Geldzaken (bankieren e.d.)
  • Belastingen Spanje (inkomstenbelasting en belasting op onroerend goed e.d.)
  • Inkomstenbelasting Nederland
  • Verzekering voor ziektekosten
  • Overlijden, testamenten, enz.
  • Documenten (paspoorten, rijbewijzen, certificaat van registratie voor ingezetene, …)

Hoe het werkt

Wij staan vanzelfsprekend in voor de kwaliteit van onze adviezen. Niettemin, wij zijn geen professionals, en kunnen dus niet juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de gegeven adviezen. Elk lid van de groep is beschikbaar voor overleg en advies. Is een persoonlijk gesprek gewenst, dan maken we daarvoor een afspraak (bijv. rond de koffieochtend). Het kan zijn dat de vragen van dien aard zijn dat we er wat onderzoek voor moeten doen. Zijn vragen van dien aard dat voor de beantwoording ervan naar onze mening professioneel advies aan de orde is, dan verwijzen we door. Voor dit type adviezen worden geen kosten in rekening gebracht. Voor zwaardere, meer tijdrovende adviestrajekten en voor het begeleiden als vertaler bij een bezoek aan overheidsinstanties, notariskantoren e.d. wordt een vergoeding van € 25 per uur gevraagd zolang een en ander binnen een straal van 25 km rond ons woongebied plaatsvindt.

Namens de adviesgroep,
Meinaard Veen